top of page

Bedrijfsruimte

bedrijfsruimte

Schuttersstraat 25D
6191 RZ Beek
Schuttersstraat 25D

Het is ons een genoegen om u de bedrijfsruimte gelegen op het industrie- / bedrijventerrein te Schuttersstraat 25D te Beek aan te mogen bieden.

 

Een nieuw te bouwen kleinschalige bedrijfshal met kantoor geschikt voor commerciële doeleinden.

Kenmerken

Algemeen

Wij bieden u de mogelijkheid tot het huren van een bedrijfshal met kantoorruimtes.

Het betreft een bedrijfshal met een bebouwd oppervlakte op de begane grond van ca. 100 m² bestaande uit bedrijfshal en toilet + 75 m² mezzanine bestaande uit kantoorruimte, pantry, voorzien van een overhead poort, voldoende parkeerfaciliteit.

 

Bestemming
 

Hoofdbestemming: Bedrijfshal


Oppervlakten

Perceeloppervlakte: 1.085 m², met kadastrale registratie gemeente Beek, sectie G, nummer 2324;

 

Object:

Het object betreft een bedrijfshal met kantoorruimte

Kantoorruimte: 75 m²

Bedrijfshal: 100 m²

 

Ontwerp / indeling

Kantoorruimte

De kantoren van de bedrijfshal is ca. 75 m² VVO, die overwegend gesitueerd zal zijn op de 1ste verdieping. Wat betreft de afwerking wordt gedacht aan systeemplafonds v.v. LED-verlichtingsarmaturen, airconditioning, kitchenette, toiletfaciliteit en een alarminstallatie. Omvang, indeling en (technische) voorzieningen kunnen in samenspraak evenwel nader worden afgestemd en ingericht.

 

Bedrijfshal

De bedrijfshal omvat circa 100 m² VVO op begane grond. De inpandige hoogte van de hallen bedraagt circa 4 m onder de tussenspanten. Hierbij is sprake van systeembouw met een vrije overspanning, waardoor het plaatsen van stelling en dergelijke uitstekend mogelijk zal zijn. Een bedrijfsvloer met voldoende draagvermogen, elektrische overheadpoorten op maaiveldniveau.

 

Bestemming/bedrijfsdoeleinden:


 

Er geldt een 'gemengde bedrijfsdoeleinden/ kantoorbestemming' met de functieaanduiding bedrijven van categorie 3.1, 3.2, en 4.1 voor deze locatie. Dit betekent dat alle bedrijven van categorie 3.1, 3.2 en 4.1 zijn toegestaan. Voor alle uitgebreide bestemmingsmogelijkheden, verwijzen wij u door naar de website van ruimtelijkeplannen.

 

Bereikbaarheid:

Auto

Het object is optimaal per auto en openbaar vervoer bereikbaar, mede gelet op de directe nabijheid van de A2 met verbindingen naar Maastricht, Antwerpen en Eindhoven. Ook Maastricht-Aachen Airport (MAA) ligt op korte afstand.

 

Openbaar vervoer


 

Het object is op korte loopafstand gelegen van de NS-Station Beek-Elsloo.

 

Parkeren
 

Op eigen terrein zijn enkele parkeerplaatsen gesitueerd. Ook biedt de openbare weg voldoende parkeergelegenheid.

 

Huuruitgangspunten

Huurprijs:

De huurprijs bedraagt € 1.300,00 excl. BTW per maand.

 

Betalingswijze


Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

 

Huurtermijn
 

In overleg.

 

Servicekosten
 

In overleg.

 

Beschikbaarheid
 

Per direct beschikbaar.

 

Opzegtermijn

12 maanden voor einde huurovereenkomst

 

Huurindexering


Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks voor het eerst 1 jaar naar huuringang op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Zekerheidsstelling


Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 2 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

 

Omzetbelasting

Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW belaste huur.

 

Huurovereenkomst


Standaardmodel ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.Highlights horecaruimte

Energielabel:

Oppervlakte:

180

Soort ruimte:

Bedrijfsruimte

Servicekosten:

Huurprijs vanaf

€ 15.600

Exclusief BTW

Locatie

Info

Interesse in dit pand?

Impressie horecaruimte

Schuttersstraat 25D

Interesse in dit pand? Bel 046 30 20 016

bottom of page