top of page

Bedrijfsruimte

bedrijfsruimte

Dr. Nolenslaan 153
6136 GM Sittard
Dr. Nolenslaan 153

Het is ons een genoegen om u een nieuwbouw bedrijfshal op het industrie- / bedrijventerrein Sittard Noord te Sittard aan te mogen bieden.Een nieuw te bouwen kleinschalige bedrijfshal met kantoor geschikt voor commerciële doeleinden.Kenmerken


Algemeen


Wij bieden u de mogelijkheid tot het huren van een bedrijfshal met kantoorruimte. De bedrijfshal wordt in overleg met de toekomstige huurder gerealiseerd.


Het betreft een bedrijfshal van 740 m²  VVO, waarvan ca. 50 m² kantoor voorzien van een overhead poort, parkeerfaciliteit en voldoende ruimte voor bestelwagens.Bestemming


Hoofdbestemming: BedrijfshalOppervlakten


Perceeloppervlakte: 1.512 m², met kadastrale registratie gemeente Sittard, sectie K, nummer 3866;Object:


Het object betreft een bedrijfshal met kantoorruimte.


Kantoorruimte: 50 m²


Bedrijfshal: 740 m²Ontwerp / indeling


Kantoorruimte


De kantoren van de bedrijfshal is ca. 50 m² VVO, die overwegend gesitueerd zal zijn op verdieping. Wat betreft de afwerking wordt gedacht aan systeemplafonds v.v. LED-verlichtingsarmaturen, airconditioning, kitchenette, toiletfaciliteit en een alarminstallatie. Omvang, indeling en (technische) voorzieningen kunnen in samenspraak evenwel nader worden afgestemd en ingericht.Bedrijfshal


De bedrijfshal omvat circa 740 m² VVO op begane grond. De inpandige hoogte van de hallen bedraagt circa 8,5 m¹ onder de tussenspanten. Hierbij is sprake van systeembouw met een vrije overspanning, waardoor het plaatsen van stelling en dergelijke uitstekend mogelijk zal zijn. Een bedrijfsvloer met voldoende draagvermogen, elektrische overheadpoorten op maaiveldniveau.Bestemming/bedrijfsdoeleinden:


De Vigerende bestemming luidt “Gemengd” (milieucategorie 1 t/m 4.2)Bereikbaarheid:


Auto

   

De locatie is goed bereikbaar. De autoweg N-276 (Hasseltsebaan) is binnen 1 minuut bereikbaar via doorgaande wegen. Deze autoweg staat in directe verbinding met de autowegen N-279 en N-294 waarbij de snelwegen richting Aken (Duitsland via A76), Maastricht (Nederland – A79), Antwerpen (België – A76) en Eindhoven (richting A2) goed bereikbaar zijn.Openbaar vervoer


Het object is op loopafstand gelegen van de bushalte Millenerweg te Sittard, welke in directe verbinding staat met het NS-Station Sittard.Parkeren


Op het verharde buitenterrein is voldoende parkeergelegenheid voorhanden.


 

Huuruitgangspunten


Huurprijs per m² per jaar


Bedrijfshal/Warehouse: € 65,- exclusief BTW (o.b.v. 740 m²)


Mezzanine: € 40,- exclusief BTW (optioneel)


Kantoor: € 125,- exclusief BTW (o.b.v. 50 m²)


Parkeerplaats (personenwagen): € 150,-. exclusief BTW (o.b.v. 18 p.p.)Betalingswijze


Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.Huurtermijn


Standaard: vijf (5) jaar en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar.Servicekosten


De servicekosten worden door huurder zelf geregeld.Beschikbaarheid


Doelstelling is om binnen 6 maanden na ondertekening van de huurovereenkomst operationeel te zijn.Opzegtermijn


12 maanden voor einde huurovereenkomstDuurzaamheid


Nader te bepalenHuurindexering


Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks voor het eerst 1 jaar naar huuringang op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Zekerheidsstelling


Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.Omzetbelasting


Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW belaste huur.Huurovereenkomst


Standaardmodel ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.Bouwjaar:

2023/2024


Highlights horecaruimte

Energielabel:

Oppervlakte:

790

Soort ruimte:

Bedrijfsruimte

Servicekosten:

Huurprijs vanaf

Op aanvraag

Exclusief BTW

Locatie

Info

Interesse in dit pand?

Impressie horecaruimte

Dr. Nolenslaan 153

Interesse in dit pand? Bel 046 30 20 016

bottom of page