top of page

Bedrijfsruimte

bedrijfsruimte

Transportlaan 1
6163 CX Geleen
Transportlaan 1

Het is ons een genoegen om u een nieuwbouw bedrijfshal op het industrie- / bedrijventerrein Business Park Geleen ‘De Borrekuil’ te Geleen aan te mogen bieden.

 

Een nieuw te bouwen kleinschalige bedrijfshal met kantoor geschikt voor commerciële doeleinden.

 

Kenmerken

Algemeen

Wij bieden u de mogelijkheid tot het huren van een bedrijfshal met showroom en kantoorruimtes. De bedrijfshal wordt in overleg met de toekomstige huurder gerealiseerd.

Het betreft een bedrijfshal met een bebouwd oppervlakte op de begane grond van ca. 735 m² bestaande uit kantoor, bedrijfshal en showroom + 350 m² mezzanine bestaande uit kantoorruimte, showroom en bedrijfshal, voorzien van een overhead poort, voldoende parkeerfaciliteit.

 

Bestemming

Hoofdbestemming: Bedrijfshal

 

Oppervlakten

Perceeloppervlakte: 1.507 m², met kadastrale registratie gemeente Sittard-Geleen, sectie G, nummer 4285;

 

Object:

Het object betreft een bedrijfshal met kantoorruimte/showroom.

Kantoorruimte/showroom: 350 m²

Bedrijfshal: 735 m²

 

Ontwerp / indeling

Kantoorruimte

De kantoren/showroom van de bedrijfshal is ca. 350 m² VVO, die overwegend gesitueerd zal zijn op de begane grond en 1ste verdieping. Wat betreft de afwerking wordt gedacht aan systeemplafonds v.v. LED-verlichtingsarmaturen, airconditioning, kitchenette, toiletfaciliteit en een alarminstallatie. Omvang, indeling en (technische) voorzieningen kunnen in samenspraak evenwel nader worden afgestemd en ingericht.

 

Bedrijfshal

De bedrijfshal omvat circa 735 m² VVO op begane grond en 1ste verdieping. De inpandige hoogte van de hallen bedraagt circa 8,5 m¹ onder de tussenspanten. Hierbij is sprake van systeembouw met een vrije overspanning, waardoor het plaatsen van stelling en dergelijke uitstekend mogelijk zal zijn. Een bedrijfsvloer met voldoende draagvermogen, elektrische overheadpoorten op maaiveldniveau.

 

Bestemming/bedrijfsdoeleinden:


Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan ‘Borrekuil’, vastgesteld op 31-05-2012. Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming ‘enkelbestemming bedrijven’. U dient zelf bij de gemeente Sittard-Geleen te verifiëren of


uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan. Voor alle uitgebreide bestemmingsmogelijkheden, verwijzen wij naar ruimtelijkeplannen.nl en planviewer.nl.

 

Bereikbaarheid:

Auto

Het object is optimaal per auto en openbaar vervoer bereikbaar, mede gelet op de directe nabijheid van de A2 met verbindingen naar Maastricht, Antwerpen en Eindhoven. Ook Maastricht-Aachen Airport (MAA) ligt op korte afstand.

 

Openbaar vervoer


Het object is op ca. 1,1 km loopafstand gelegen van de NS-Station Geleen-Lutterade.

 

Parkeren

Op eigen terrein zijn enkele parkeerplaatsen gesitueerd. Ook biedt de openbare weg voldoende parkeergelegenheid.

 

Huuruitgangspunten

Huurprijs per m

² per jaar

De huurprijs bedraagt € 75,00 per m² bedrijfsruimte per jaar plus €110,00 per m² kantoorruimte/showroom, prijzen zijn exclusief BTW.


 

Betalingswijze


Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

 

Huurtermijn

Standaard: vijf (5) jaar en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar.

 

Servicekosten

De servicekosten worden door huurder zelf geregeld.

 

Beschikbaarheid

Doelstelling is om binnen 6 maanden na ondertekening van de huurovereenkomst operationeel te zijn.

 

Opzegtermijn

12 maanden voor einde huurovereenkomst

 

Duurzaamheid

Nader te bepalen

 

Huurindexering


Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks voor het eerst 1 jaar naar huuringang op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Zekerheidsstelling


Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

 

Omzetbelasting

Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW belaste huur.

 

Huurovereenkomst


Standaardmodel ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

Highlights woonruimte

Energielabel:

Oppervlakte:

1125

Soort ruimte:

Bedrijfsruimte

Servicekosten:

Huurprijs vanaf

Op aanvraag

Exclusief BTW

Locatie

Info

Interesse in dit pand?

Impressie woonruimte

Transportlaan 1

Interesse in dit pand? Bel 046 30 20 016

bottom of page