top of page

Bedrijfsruimte

Complex (meerdere units)

Rudolf Dieselweg 34-36
5928 RA Blerick
Rudolf Dieselweg 34-36

BELEGGINGSOBJECT


Diverse units binnen bedrijfscomplex bestaande uit onder andere 16 bedrijfshallen welke zijn gelegen op het bedrijventerrein “Venlo Trade Port” te Venlo.Venlo is kenmerkend door de strategische ligging tussen luchthaven Schiphol en de havens van Rotterdam en Antwerpen in westelijke richting, en het Europese achterland in de oostelijke richting. De gemeente Venlo telt ca. 100.000 inwoners en is hiermee na Maastricht de grootste gemeente in Limburg. Het verzorgingsgebied strekt zich uit over de omliggende gemeenten waarmee vestiging in deze plaats erg aantrekkelijk is.Kenmerken


Algemeen


Het onderhavig object betreft een bedrijfscomplex bestaande uit onder andere 16 bedrijfshallen, perfect voor opslag / bedrijfsruimte. De achterzijde van het bedrijvencomplex heeft een direct uitzicht op de Maas, van waaruit het stadscentrum van Venlo en de uiterwaarden zichtbaar zijn. Het terrein is volledig beklinkerd en is middels een hekwerk omsloten. Het bedrijvencentrum is o.a. voorzien van camerabewaking en een stalen toegangspoort.


Beschikbaar: in overleg.Bestemming


Bestemming: Bedrijventerrein 4


1. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd in bijlage 1 (Lijst van bedrijfsactiviteiten) onder de categorie 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2, met uitzondering van:


• inrichtingen als bedoeld in BRZO en/of Bevi, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding ‘risicovolle inrichting’;


• afvalverwerkende bedrijven;


• Geluidzoneringsplichtige inrichtingen;


2. detailhandel in de vorm van autoshowrooms.Oppervlakten


Perceeloppervlakte: 125 m² / 150 m² / 175 m²


Totale oppervlakte: 150 m² / 175 m² / 225 m²Te koop


– Bedrijfshal met een oppervlakte vanaf 150 m² (100 m² bedrijfshal & 50 m² kantoor): € 165.000,– kosten koper


– Bedrijfshal met een oppervlakte vanaf 175 m² (125 m² bedrijfshal & 50 m² kantoor): € 180.000,– kosten koper


– Bedrijfshal met een oppervlakte vanaf 225 m² (175 m² bedrijfshal & 50 m² kantoor): € 220.000,– kosten koperObject


Het onderhavig object betreft 16 bedrijfshallen. Iedere bedrijfshal is volledig overspannen met een vrije hoogte van ca. 5,5 meter en is voorzien van een overheaddeur (handmatig). Draagkracht van de vloer is ca. 750 kg/m². Daarnaast hebben alle bedrijfshallen een eigen huisnummer en eigen aansluitingen ten behoeve van gas, water en elektriciteit.Bereikbaarheid


Auto


Het object ligt binnen enkele autominuten afstand van de toe- en afritten naar de A67, A73 en A74, van waaruit u een uitstekende verbinding heeft naar Antwerpen, het Ruhrgebied en Eindhoven (A67) en Nijmegen en Maastricht (A73).


Openbaar vervoer


Het object op is ca. 600 meter loopafstand gelegen van de bushalte Kazernestraat, welke in directe verbinding staat met de NS-stations Blerick en Venlo. Het NS-station Venlo-Blerick is op circa 1,5 km loopafstand gelegen.Parkeren


Iedere bedrijfshal heeft de beschikking over een aantal toegewezen parkeerplaatsen.Huuruitgangspunten


Huuropbrengsten


Bedrijfshal met een oppervlakte van 150 m²: ca. € 10.500,– per jaar;


Bedrijfshal met een oppervlakte van 175 m²: ca. € 11.900,– per jaar;


Bedrijfshal met een oppervlakte van 225 m²: ca. € 13.950,– per jaar.Servicekosten


De bedrijfshallen zijn voorzien van eigen aansluitingen ten behoeve van gas, water en elektriciteit alsmede internet.Huurbetaling


Per maand vooruit voldaan.BTW belaste verhuur


Partijen hebben geopteerd voor met BTW belaste verhuur.Waarborgsom


Conform het ROZ-model ten bedrage van 3 maanden huur te vermeerderen met BTW.Indexering


Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks ”alle huishouders” (2006 = 100), gepubliceerd door het CBS met een minimum van 2%.Huurovereenkomst


Afgeleide van het standaard model ROZ huurovereenkomst kantoorruimte en overige bedrijfsruimte 7:230a) met bijbehorende Algemene Bepalingen.Overige informatie aangaande huurstromen zijn op aanvraag verkrijgbaar.Opleveringsniveau


– Overheaddeur;


– vrije hoogte van circa 5,5 meter;


– draagkracht vloer ca. 750 kg/m²;


– Krachtstroom;


– Verwarming middels radiatoren;


– Kantoorruimte voorzien van databekabeling en wcd’s;


– Sanitair & pantry.Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte.Onderzoeksplicht


Koper is ten allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het object.Vastlegging


Koopovereenkomst conform model NVM.Goedkeuring


Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.


Highlights woonruimte

Energielabel:

A

Oppervlakte:

3200

Soort ruimte:

Bedrijfsruimte

Servicekosten:

Koopprijs

€ 165.000

Exclusief BTW

Locatie

Info

Interesse in dit pand?

Impressie woonruimte

Rudolf Dieselweg 34-36

Interesse in dit pand? Bel 046 30 20 016

bottom of page